KültürYaşam

Benim Dilim, Benim Kimliğim!

Dilimiz Gerçekten Özgür mü?

İçinizde bir gerginlik yaşadığınızda bunu birisiyle paylaşmak istersiniz. Eğer paylaşmak istediğinizi doğru ifade edemezseniz istediğiniz rahatlığı hissetmezsiniz. İnsan kendini doğru ifade edebildiği sürece özgürlüğü hisseder.

Dilin tanımına baktığımızda karşımıza 3 önemli nokta çıkar.

  • Dil insanlar arası anlaşma sağlar.
  • Temeli, tarihin bilinmeyen dönemlerinde atılmış gizli bir anlaşmadır.
  • Toplumsal bir kurumdur.

Birinci ve üçüncü maddeler insanın toplumsal bir varlık olmasıyla ilgilidir. Bir toplum içinde beraber yaşamak zorundayız. Eğer birbirimizi anlayacak bir dilimiz olmasaydı beraber yaşamak diye bir şey olmazdı.

Yaşadığımız toplumda, aile ilişkilerimizde, manevi dünyamızda, işimizde, medeniyette, sanat ve edebiyatta yani her şeyde toplam kalite, dilin zenginliğinde ve onu sahiplenmede gizlidir.

Sokaklarda Çok Fazla Yabancı Kelime Var!

Yaşadığım çevrede sokağa çıktığım zaman çok fazla yabancı kelime ile karşılaşırım. Fırsat bulduğum zamanlarda gittiğim başka şehirlerde de yabancı isme çok rastlarım.

Küçük işletmeler, yabancı kelime kullandıklarında insanların algılarının daha yüksek olduğuna inanıyor. Franchise (İmtiyazlı) olan firmaların, temsil ettiği marka ismini kullanmasını anlıyorum ama küçük işletmelerin, kendilerini tanıtacak isimleri İngilizce seçmeleri kendilerinde bir algı sorunu olduğunu gösterir. Madem konuya buradan girdik, o zaman kullandığınız dilin işinizi nasıl büyüttüğünü anlamaya çalışarak başlayalım.

Pazarlamada Hedef Net Olmalı.

Bir işletme kurduğunuzda bir hedefiniz vardır. Koyduğunuz hedeflere müşterilerinizi de ortak etmek istersiniz. Onlarla bağ kurabileceğiniz yol, onların sizi bu gürültü içinde görüp dikkatlerini çekebilmenizde yatar. Vereceğiniz mesaj, insanların kendilerini size yakın hissetmelerini sağlamalıdır. İşletmenize verdiğiniz isim, müşterinizle yaptığınız ilk sohbettir. İnsanların hakkınızda edindiği ilk fikirdir.

Yabancı filmlerde kamera, caddeleri gösterirken mağaza isimlerinin işi en kısa anlatan sözcüklerden oluştuğunu görürsünüz. ” The Bar” ya da ” The Grocery” yazılı tabelalar, insanların içeriye girdiklerinde neyle karşılaşacağını anlatır. Karşınızdakinin zihninde istediğiniz düşünceyi uyandırmak istiyorsanız, vereceğiniz mesajın önünde engel olmaması gerekir. Dil açıksa hedef net görünür ve gelişim o oranda hızlı olur.

Sokakta yürürken gördüğümüz irili ufaklı bir çok mağaza, daha farklı görünmek için bazen İngilizceyi bile abartabiliyor. Mesela coşku Türkçe’dir, bir duyguyu anlatır. Herkesten farklı bir tarafı vardır ki mağazaya uğradığınızda buna uygun bir duygu hissedeceğinizi düşünürsünüz. Herkes mesajını markasıyla verir ve mesaj net olmalıdır. Peki choshque nedir? Bunu İngilizce bile anlatamazsınız, o bile zorlanır.

Yeni faaliyete girecek bir işletme, vitrinine astığı brandaya “coming soon” yazmamalıdır. “Yakında burada hizmetinizdeyiz” demek değerinizi düşürmez. Aksine insanlar daha kolay anlar.

“Ahmet’s Barber Shop” yerine, “Ahmet’in Berber Dükkanı” demek sizi o kadar özgün ve mesajınızı da o denli basit yapar ki.

Beauty Center, Wine and Woman, Bun the Bun gibi aslında firmayı franchise olmadığı halde hiç bir yere götürmeyecek aksine daha da sıradanlaştıran isimler, geleceği çalmaktan başka bir şey değildir. Kendini yabancıyla özdeşleştirmeye çalışmak bir değer ifade etmez. Bu kelimeler bizim için değil o dilin sahibi insanlar için güzeldir. Kendinizi anlatmanız istendiğinde sizi ifade edecek dilinizi özenle korumalısınız.

Bu durumu ulusal firmalara da yansıttığımızda eleştirebileceğimiz bazı noktalar vardır. Yönetimler, firmalarına yabancı dilde bir isim koyduğunda marka bilinirliğinin arttığını, daha çok göründüğünü söyleyebilir ama bu yaklaşım doğru mudur?

Kuruluş hedefleri arasında yurt dışı pazarlarda faaliyet göstermek olan bir firma, akılda kalabilecek yabancı bir ismi kullanmak isteyebilir. Peki bu düşünce kendi markalarımızı mı yaratır yoksa bizi taklitçi mi yapar? Bu anlamda kullanacağı isim, hedeflerine uygun görünse de bu bakış açısının tersi de mümkündür. Yabancı pazarlarda güçlü olmak, iç piyasa da pazarınızın güçlü olmasına bağlıdır.

İç pazarda daha güçlü algılanmak istiyorsanız ana dilinizde bir marka ismi kullanmanız daha doğru olmaz mı?

Gerçek hedef, kendi dilinde dünya çapında marka olabilmek değil midir?

Eğer kanalın adı “Nergis Televizyon” ise ve bunu baş harflerini kısaltarak insanlara En-Ti-Vi olarak öğrettiyseniz uluslararası marka mı oluyorsunuz? Gerçek hedef, markanızı dünyaya Ne-Te-Ve olarak okutmak olsa yanlış mı düşünmüş olurum?

Benimkisi belki biraz ideale kaçıyor ama dünyada markalar yaratılırken biraz da ideal düşünülmüyor mu?

“Mavi”, marka yolculuğuna başladığında biraz da imkansızı istememiş midir?

Bu firmaların kurumsal bir dil yaratırken Türkçe’yi çok dikkatli kullandıklarını biliyorum ama en önemli mesajın İngilizce verilmeye çalışılması çelişkili bir durum yaratıyor.

En iyi algıyı kendi dilinizde yaratırsınız. Türkçe o kadar zengin ki pazarlamada mesaj ne kadar netse dönüşün o kadar hızlı olacağını düşündüğünüzde dilinizin çok büyük sermaye olduğunu anlarsınız.

Bütün alışverişler duygusal nedenlere dayanır. Yaptığınız her alışveriş bir duygunuzu gidermek için yapılır ve yabancı dilin verdiğinden daha güzelini kendi dilinizde vererek duygularınızı en doğru haliyle ifade edersiniz.

Bugün yaşadığımız dünyada İngilizce bilmek şart ama tek yabancı dil bilmek artık yeterli değil. Bilgi çağında dünyanın diğer ucundaki insana bağlanabilmek bir tuşa basmak kadar kolay. Her iki taraf içinde iletişim kurabilmek, kendi dillerini ne kadar iyi kullandıklarına bağlı. Dil çeşitliliğini arttırmak için insan kendi diline hakim olmalıdır.

Dil Kimdeyse Egemenlik Ondadır.

Düşünceler zengin bir dilin çevresinde filizlenir. Zengin bir dili olanın hakimiyet alanı olmayana göre daha fazladır.

Kutsal kitaplar başlangıçta söze atıf yaparlar. Kutsal Kitap “Önce söz vardı” diye başlar. Kur’an “Oku” diye konuya girer. Kutsal kitaplar dinin yayılabilmesi için dilin açık ve sade olmasına özen gösterir. Söz, insanda algı yaratan, sezgileri oluşturan ve beyne eylem komutunu verdiren en önemli nesnelerden biridir. Tanrı, dininin yayılması için seçeceği peygamberin dilini önemser. Tanrı, Musa kekeme olduğu için Harun’u yanına yardımcı olarak atamıştır.

Bu durum sömürgeciler içinde geçerlidir. Sömürge imparatorlukları önce dillerini yerleştirmiş, yerel halkların dillerini kullanmalarını zorlaştırmıştır. Misyonerler düşüncelerini yerleştirebilmek, aynı inanç dünyasını paylaşmak için kendi dillerinde okuma yazma öğretmiştir. Bugün sömürmek için orduları göndermek yerine dilini kabul ettirmek yeterlidir.

İçindeki duyguyu aktarabilmek için kendi dilini hakim kılan sömürgeci, kendini efendi yapar. Emri kendi diliyle verir, karşısındaki o dille anlamak zorundadır. Şimdi her iki taraftan bu durumun gelecek kuşaklara aktarıldığını ve kalıtsal olabileceğini düşünelim. Egemen dili kullanan milletin gelecek kuşakları, sömürgeye her zaman farklı bakar. Kendi dili olmayan, ondan nefret ediyor görünse de karşısındakine hayran bakar çünkü insanın içindeki hükmetme arzusunu kendisi değil o gerçekleştirmiştir ve ona benzemek ister. Onun dili vardır, hükmü altında edilgendir ve onun anlamlandırdığı hayatı yaşar.

Her Canlı Birşeyler Anlatmak İster.

Her canlının kendini anlatma ihtiyacı vardır. Hayatına bir yön çizebilmek için bir şeyleri anlatmalı ve karşılığında bir şey elde etmelidir. Algıladıklarınıza uygun hareketlerde bulunursunuz. Eğer yanlış algılarsanız eyleminiz amacına uygun olmaz. Yanlış anlamak geleceğinizi belirler ve devamlı yanlış anlaşılmak aptallıktır. Arzu ettiğiniz geleceği, bugünü doğru anlayarak kurabilirsiniz.

İletişim diliniz yabancı sözcük içermemeli ve bir çocuğun anlayacağı kadar basit olmalıdır.
En sade dili çocuklar kullanır

İnsanlar birbirini anlamazsa yaşadığı coğrafyaya hakim olamaz, fikirlerini gelecek kuşaklara aktaramaz, onlardan bir şey bekleyemez. Yaşadığınız tecrübeleri gelecek kuşaklara iletmek, insanlık tarihinin en önemli icadı yazı sayesinde olur. Eğer diliniz yetkinse geçmişinizi bugüne biriktirerek yazıya aktarabilirsiniz.

Birşey anlatmak sadece insana özgü bir eylem değildir. Her canlının kendini ifade etme ihtiyacı vardır. Bu bir memeli ya da bitki olabilir. Diğerlerinden daha kırmızı bir çiçek, ihtiyacı olduğu tozu taşıyan arıyı kendine çekmek için daha kırmızıdır. Biz, kokusuna hayran olduğumuz bir bitkinin bizde yarattığı hoş duyguları yaşarken o, doğanın kendine verdiği anlatma yeteneğini kullanarak mesajını en iyi şekilde bir yere aktarmaya çalışır. Ormanda binlerce ağaç, boynunu güneşe daha çok uzatıp gelen ışığı kendine çekebilecek konuşma dilini geliştirmiştir. Derdini güneşe böyle anlatır. İlk insanlar mağaralarda resim çizerek, jest ve mimiklerle birbirine bir şey anlatmaya çalışmıştır.

Fikrini iyi anlatan hayatta kalır. Münazaralarda birçok yanlış düşünce, dilini iyi kullanmak ve iyi bir kurgu yapmak neticesinde başarılı olur. Mahkemelerde avukat, tüm hukuk kurallarını bilse, hukuğun inceliklerini kavrasa da tezini mahkemeye iyi anlatamazsa kurgusu çöker. Makine bile daha iyi anlamak için Yapay Zekayı kullanıp dilini zenginleştirmeye çalışır.

Google, bugün insanlarla daha iyi iletişim kurmak, onların hassasiyetini anlamak için çok modlu yapay zekayı geliştiriyor. Sırf ne düşündüğünü anlamak için 100 dili çevirebilen üstelik vurgu ve nüansları anlayabilen bir yapı oluşturuyor. Yetmiyor, bu yapay zeka sizden bir şey daha öğrenebilmek için sizi dinliyor ve kendi dilini geliştirmek adına sohbeti uzatmaya çalışıyor.

Sözcükler yetersiz kaldığında bu boşluğu kapatacak başka ifade türü bulursunuz. Diliniz kıtsa, jest ve mimik hareketiniz çok olur ve anlatmak istediğinizi karşı tarafa iyi aktaramazsınız. Toplam sözcük sayısı 2000’i geçmeyen ilkel kabilelerinde kendi içinde anlamlı bir hayatı vardır ama medeniyeti yoktur.

Dil zenginse ifade etmek için ritüele gerek kalmaz. Sözcükler yeterlidir ama şunu söyleyebiliriz ki dil, yetkinde olsa ifade ettiğinden çok daha fazlasını ima eder. Leonardo Da Vinci, bir düşüncesini açıklarken “Anadilimde o kadar çok sözcük var ki yanlış anlaşılmaktan korkuyorum” demiştir.

Bir yere varmak için kendi içinizde yaptığınız yolculukta bir muhakeme yapmanız, kendinize anlatacağınız bir şeylerin olması, yeni hayaller kurmanız dilinizin zenginliğine bağlıdır. Binlerce anınız, zihninizin geniş bir düzleminde istif edilmiştir. Anılarınız, algınızı kullanarak size kendini hatırlatır ve algıladığınız nesne yoluyla zekanız binlerce anı arasından onu çeker çıkarır.

Peki dil kafi değilse bu yeni sezgiyi nasıl imgeleştirebilirsiniz?

Hatırladığınız anınıza daha fazlasını katacak değeri nasıl yaratabilirsiniz?

Eğer diliniz özgürse, düşüncelerinizin sonuna kadar gidebilirsiniz. Kişisel gelişim sizin iç yolculuğunuzdur ve kendinizle yapacağınız sohbeti zengin bir dille yani canlı bir zihin dünyasıyla başarabilirsiniz.

Sonuç

Yabancı isim kullanma zorunluluğu bilim ve üretim eksikliğinden ileri gelir. Eğer interneti biz bulsaydık onun ismi internet olmazdı. Televizyonu, telefonu ya da telgrafı biz icat etseydik bunların isimleri başka olurdu.

Bilimde ileri olsaydık, kuantum fiziğini başka şekilde isimlendirirdik. Sanatın beslediği bir bilim dünyamız olsaydı keşfedilen gezegenlerin ya da kuyruklu yıldızların isimleri kendi dilimizde olurdu.

Şimdi böyle olduğunu düşünelim ve yaşadığımız hayatla kıyaslayalım. Hangisi daha iyi olurdu?

Hakan Tanar

Hakan Tanar, 30 yılı aşkın süre satış ve pazarlama sektöründe bulundu. Profesyonel bir yöneticinin piyasaya yönetici yetiştirebilmesi için önce kendisini sürekli geliştirmesi gerektiğine inanıyor. Bu anlamda ömür boyu öğrenmeyi temel şart olarak kabul ediyor. Yazmaya ilgi duyması, kendisinde kişisel blog açma fikrini geliştirmiş. Edebiyat, felsefe, kozmos, popüler bilim ve tarihe ilgi duyuyor. Öğrenmeyi ve yazmayı seviyor.

%d blogcu bunu beğendi: