Bilim-Felsefe

Felsefe ve bilim birbirini kovalayan iki daldır. Felsefe sorularını sorar ve bilim bu sorulara kanıt üretmeye çalışır. Bilim, metafizik olana kanıt ürettikçe felsefe yeni sorular sorarak çemberi genişletir ve bu döngü bu şekilde devam eder. Bir zamanlar insan aklının anlama sınırının çok ötesindeki soyut birçok kavram bugün bilimin bunları fiziki kavramlara indirgemesiyle görünür hale gelmiştir. Bu böyle olsa da insan zihni hiçbir zaman engel kabul etmemiştir. Bu anlamda zihnimiz soru sormaya devam eder ve bilinmeyeni bilme arzusu hiçbir zaman bitmez.

Her iki alan arasındaki boşluk sayesinde insan bilgi üretir ve inanç sıçramaları yaşar. Her ikisi arasındaki boşluk gelişmenin hiç durmaması adına hep olmalıdır. Biz neden varız? Neye hizmet ediyoruz? Beni hareket ettiren güç nedir? Bu sorulara verilecek cevap insanın kendini tanıması ile ilgilidir. Bir zamanlar soyut görünen bu sorulara verilen cevaplarla bugün biyoloji, fizik, evrenbilim, sosyoloji ve tarih gibi birçok bilim dalı oluşmuştur. Bunların alt dalları ile beraber birçok disiplin her iki dal arasındaki boşluk sayesinde ortaya çıkmıştır.