Mastodon

Kültür

Kültürü anlatmak isterseniz yaşadığınız toplumu betimlersiniz.

Herkes gibi sizde doğduğunuz yerin yaşam biçimi, düşünce yapısı ve geleneklerini taşırsınız. Sonrasında geçmişin size aktardığını yaşadıklarınızla harmanlayıp geleceğe aktarırsınız.

Mesela Anadolu’da yaşıyorsanız, sizden önce de birçok medeniyetin bu coğrafyada yaşamış olduğunu bilirsiniz. Bu topraklarda Sümerler, Hititler, Lidya gibi devletler var olmuştur. Felsefe’nin beşiği İyonya bu topraklara aittir. Dünyanın en önemli medeniyeti Mezopotamya, burada doğmuştur.

Burada yaşayanlar Mısır’dan, Çin’den ve Hint medeniyetlerinden etkilenmiştir. Bu bağlamda kültürünüzü tanımak, kültürlü olmak, geçmişi anlamak demektir.

Siz, daha bir çok uygarlığın bugünlere kadar gelen düşüncelerinin ve geleneklerinin sonucusunuz. Bu sebeple hayat biçiminiz ve düşünce yapınız sizden öncekilerin izini taşır. Sonuç olarak yaşadığınız kültür sizin kimliğinizdir.

Kültürlü insan, sahip olduğu değerlerin oluşmasında başka kültürlerin olduğunu kabul eder ve onu anlamak ister. Kadim zamanlardan gelen düşünceler ve duygular kendini müzikle, yazıyla ve resimle bugüne taşır. Sizde bunları dinleyerek, okuyarak ve görerek anlamaya çalışırsınız.

Bir müziği dinlediğinizde, kitap okuduğunuzda ya da bir temsil izlediğinizde başka kültürden biriyle konuşursunuz. Bu faaliyetinizin sonucunda farklı bir bakış açısı kazanır ve başka bir yolculuğa çıkarsınız. Böylece herkesin bakıp göremediğini yakalama başarısını gösterirsiniz.

Zihniniz genişledikçe bayağılıktan kurtulursunuz. Bunun sonucunda  yarattığınız zenginliğin sizden beklediği bir şey vardır. Bir ilerleme yaşamak için ince fikirlere, karşınızdakini dinlemeye ve anlamaya ihtiyacınız vardır. Bu anlamda anlama yetinizi sanatla, okuyarak ve tartışarak geliştirebilirsiniz. Bu, zihninizin bant genişliğini arttırır. 

İlerleme, düşünce üzerinden olur. Önce algılar ve hayal edersiniz. Hayal gücünüz zenginse algıladığınız nesneye daha fazla anlam katar sonuçta farklı şeyler üretirsiniz. Düşüncelerin gelişmesi kültürel faaliyetlerle olur. Nitelikli bir zenginlik ve kültür, birbirine paralel gelişir.