Mastodon

İklim

İklim, evrende yaşayabileceğimiz tek gezegeni yavaş yavaş yaşanabilir olmaktan çıkarıyor. İklimin böyle davranmasındaki tek sebep de maalesef insan. Biz, yaşadığımız gezegeni yaşanmaz duruma getiriyoruz. Bizim ilerlememize, uygarlaşmamıza sebep olduğunu düşündüğümüz hırslarımız, tutkularımız ve zekamız bizi sefalete, savaşlara belki de yok olmaya doğru götürüyor. Bu evrende yaşayabileceğimiz tek yer olan dünyamızı yok etmek için sanki bir yarış içindeyiz.

Bunun böyle olmasının sebebi kendimizi her şeyden üstün görmemiz. Kendimizi doğanın efendisi olarak görüyoruz. Sadece doğanın değil diğer insanlara egemen olmak için de türümüzü yok ediyoruz. Bizdeki bu hükmetme arzusu felaketimizi getiriyor ama biz bunu farkettiğimizde “Neden böyle oldu?” diyebilecek kadar bilinçsiz olabiliyoruz.

Doğa, kendinden alınanın hesabını bizden soruyor. Bu durumu eski haline bizim mi yoksa kendisinin mi getireceğini de soruyor. Eğer doğa müdahale edecekse acıya hazır olup olmadığımızı öğrenmek istiyor. Bunun denemelerini artan sıcaklıklarla, seller ve kıtlıkla yavaş yavaş deniyor.

İklim, insan kaynaklı bir sorundur. Sorunun küresel olması, bu meselenin muhatabını kurumlar olarak gösterebilir ama bu doğru değildir. Sorunun muhatabı insandır. Biz sorunu nasıl bu hale getirdiysek hayat tarzımızı ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek aynı şekilde dengeyi yeniden kurmalıyız. Doğanın bizim hayatımızla ilgili bir kaygısı yoktur. Bunun çözümünü ona bırakabiliriz ama nasıl çözeceğini hepimiz biliyoruz.

Bu başlık altında yazdığım yazılarda bu anlamda farkındalık yaratmak amacındayım. Sizin de katkılarınızın olması, iklim sorununda ortak bilincin artmasını sağlar.