Kategoriler
Cinsiyet Ayrımcılığı Değişim Erkek Evrim İşbölümü Kadın Teknoloji

Teknoloji Cinsiyet Ayrımcılığını Bitiriyor.

Kadın Öne Çıkıyor Teknolojideki gelişmeler, tarihte toplum hayatında değişmelere sebep olmuştur. İlk çağdan bu yana insan teknolojiyi kullanarak hayatının akışını değiştirmiştir. İlk insanlar tekerleği bularak daha çok eşyayı daha hızlı taşımıştır. Ateşi bulduğunda avladığı hayvanların etini pişirerek yemiş ve değişen beslenme alışkanlığı insan yapısını değiştirmiştir. Sanayi devrimi ile yeni sosyal sınıflar oluşmuş ekonomik ve siyasi […]